Servis vířivek zajistí profesionální zazimování a zprovoznění zařízení

Tento proces musí nastat pochopitelně včas, kdy ještě nehrozí první noční mrazy, většinou se jedná o období průběhu měsíce října. V některých případech se vodní nádrže zazimují i při kratším časovém rozestupu, např. jde-li o sezonní pobyty na chatách a chalupách, nebo o dlouhodobou dovolenou překračující horizont 1 měsíce.

whirpool

Co obnáší zazimování vířivky

Mnozí odborníci nedoporučují vodu z nádrže vypouštět a radí pouze důkladně vyčistit filtrační vložku a upravit pH vody a optimalizovat její chemické složení. Dále je třeba upravit teplotu vody na protinámrazovou úroveň a snížit filtraci na minimální cyklus. Tímto způsobem se údajně nezkracuje životnost celého zařízení.
Ne všichni však tento názor sdílí a doporučují naopak vodu z nádrže zcela vypustit. Tím se ovšem vystavujete riziku zamrzání zbytkové tekutiny v systému, čímž dojde k popraskání potrubí a těsnění, a ke korodování ocelových součástí. V takovém případě se již vyplatí svěřit celou náročnou proceduru odbornému servisu vířivekhttps://servisvirivychvan.cz/sluzby/servis-van/a bazénů. Ten zajistí vypuštění kapaliny komplexně, tedy nejen z nádrže, ale i z technologického zázemí laminátové skořepiny, z čerpadla a bazénových hadic. Provede odsávání zbytků vody a vlhkosti speciálním vysavačem, stejně tak je nutné zbavit vody i trysky a potrubí. Následuje vysoušení trubek, hadic a skeletu vany tlakovým vzduchem za pomoci kompresoru.

vířívá vana

Zazimování pak pokračuje standardním způsobem demontáží kartušové filtrace, čištěním podhlavníků a uzavřením vířivky tepelným krytem.

Zprovoznění zařízení

K tomu dochází zpravidla tehdy, je-li venkovní noční i denní teplota již stabilní nad hodnotou + 10 stupňů Celsia. Nejprve se demontují boční panely, usadí se čerpadlo, regulační mechanismy, vytápění a solární systémy. Následuje napouštění vany a uvedení do provozu čerpadla a topného systému, kontroluje se těsnost spojů. Po zkoušce základních systémů a po nastavení zařízení do zkušebního provozu se uzavřou boční panely a dochází k aplikaci chemických prostředků pro regulaci pH a očistu vody.