Psycholog aneb léčitel lidské duše

Hned na úvod je třeba si vysvětlit pojem, kdo je psycholog. Neplést si s psychiatrem! Jelikož psychiatr je lékař, jenž má vystudovanou medicínu a v jeho kompetenci je i možnost předepsání adekvátního léčiva.
 silueta psychologa
Psycholog je vysokoškolsky vzdělaný člověk, který má vystudovaný obor psychologie na univerzitě či absolvoval vysokou školu s humanitním zaměřením. V rámci vzdělávání psychologa je zaměření na lidskou psychiku, rovněž mezilidské vztahy, psychologické testy i řešení, studium a analýza duševní poruchy.
 
Služby poskytované psychologem
 
·         anamnéza a léčba duševní poruchy,
·         nácvik zvládání stresu, organizace času i způsoby relaxace,
·         poradenství v rámci výchovy dětí a mládeže,
·         poradenství při výběru školy i v rámci volby povolání,
·         řešení vztahových a partnerských vztahů,
·         pomoc a poradenství v životní krizi apod.
profesionální psycholožka
 
Kdy a proč využít službu psychologa?
 
Je rovněž potřeba zmínit a vědět, že psycholog se zaměřuje na práci s dětmi či na pomoc a poradenství pro dospělé. V případě problému s ratolestí je třeba vyhledat pomoc u dětského psychologa. Zatímco dospělák potýkající se s duševním svízelem navštíví psychologa poskytujícího pomoc a poradenství pro dospělé. Avšak toto není vše. Ještě více se může psycholog specializovat, ať už v rámci mezilidských vztahů či na pomoc lidem potýkajícím se se závislostí či trpící poruchou příjmu potravy apod. Psycholog dokáže nejen pomoci a poradit, jestliže se dostanete do obtížné životní situace. Rovněž je psycholog adekvátní osobou v případě řešení úzkostných stavů, problémů s nespavostí. Návštěva a využití služeb psychologa je svobodným rozhodnutím. A především není ničím, za co by se kdokoli mohl eventuálně stydět. Naopak to dokazuje o rozhodnosti řešit danou situaci nejvhodnější možnou cestou.
 
První sezení u psychologa
 
Tak jako v případě většiny služeb, i zde je třeba se telefonicky objednat na konkrétní termín i hodinu. Úvodní schůzka je zejména o seznámení a sdělení daného problému či potřeby pomoci s čím apod. Importantní je vzájemná důvěra a navození lidského porozumění. Návštěvy u psychologa jsou vždy na vzájemné domluvě. Intervaly návštěv se odvíjí od daného problému a potřeby využití služeb psychologa. Někdy lze problém vyřešit i prostřednictvím jedné návštěvy. Někdy je třeba docházet k psychologovi dlouhodobě. Vše je velmi individuální.