Jak je to s obsahem rtuti v kompaktních zářivkách

Staré dobré vláknové žárovky, kde je jim konec, možná si pomyslíte. Někteří z nás je stále doma mají našroubovány v edisonských objímkách, ale už je v obchodě neseženete, maximálně coby bazarový kousek nabízený jako tepelný zdroj. Když se taková žárovka rozbila, stačilo ji vhodit do odpadkového koše a v podstatě se nic zvláštního nestalo. Výrobní náklady byly minimální, jejich cena rovněž, a nikdo takřka nic neřešil. Až na tu enormní spotřebu elektrické energie.
Právě ta byla důvodem k nástupu inovací, mezi něž se řadí i kompaktní zářivky. Ty však po ukončení své životnosti do odpadkového koše nepatří a mezi lidmi se dokonce šíří nepatřičná panika kvůli obsahu rtuti.
osvětlení medium.jpg

Co když se rozbije kompaktní zářivka

Mnoho lidí se nechá manipulovat různými strachy, které se šíří prostřednictvím hoaxů – poplašných zpráv, ty mají ovšem jeden společný znak. Tím je nedostatečná informovanost a překroucená pravda. Jedním z „povedených hoaxů“ je i jedovatá rtuť v kompaktních zářivkách. Předně bychom měli vědět, že její koncentrace je v těchto výrobcích minimální, ve srovnání s rtuťovým teploměrem až 500 x menší. Jeden kus výrobku obsahuje zhruba 4 mg rtuti, nebezpečí představuje především pro veřejné skládky, kde se v případě nahromadění tisíců kusů koncentrace pochopitelně navyšuje a hrozí průsak do spodních vod. Proto by se měly i v našem vlastním zájmu odevzdávat do kontejnerů s nebezpečným odpadem.
edisonův závit.jpg

Panika v domácnostech

V některých domácnostech vypukne panika, jestliže se taková zářivka rozbije. To je ovšem bezdůvodné, neboť většina tohoto kovu se nachází ve vrstvě luminoforu na vnitřní straně skleněné trubice a do ovzduší se takřka žádná rtuť neuvolní. Určité nebezpečí může vzniknout teprve při mimořádné události, např. při požáru, kdy se v domě nachází několik desítek kompaktních zářivek, což bývá většinou málo pravděpodobné. Pochopitelně není žádoucí ponechat rozbité sklo v místnosti, aby se zbytečně tento těžký kov neodpařoval do ovzduší, ale postačí opatrně pomocí gumových rukavic a papírových jednoúčelových ubrousků zbytky skla posbírat a zlikvidovat. Mimochodem, naměřené hodnoty rtuti v ovzduší u rozbitých žárovek dosahují koncentrací setin nanogramů na krychlový metr, což je řádově mnohonásobně méně, než kolik pravidelně každý den vdechují lidé v ovzduší ve velkých městech.

Servis vířivek zajistí profesionální zazimování a zprovoznění zařízení

Tento proces musí nastat pochopitelně včas, kdy ještě nehrozí první noční mrazy, většinou se jedná o období průběhu měsíce října. V některých případech se vodní nádrže zazimují i při kratším časovém rozestupu, např. jde-li o sezonní pobyty na chatách a chalupách, nebo o dlouhodobou dovolenou překračující horizont 1 měsíce.

whirpool

Co obnáší zazimování vířivky

Mnozí odborníci nedoporučují vodu z nádrže vypouštět a radí pouze důkladně vyčistit filtrační vložku a upravit pH vody a optimalizovat její chemické složení. Dále je třeba upravit teplotu vody na protinámrazovou úroveň a snížit filtraci na minimální cyklus. Tímto způsobem se údajně nezkracuje životnost celého zařízení.
Ne všichni však tento názor sdílí a doporučují naopak vodu z nádrže zcela vypustit. Tím se ovšem vystavujete riziku zamrzání zbytkové tekutiny v systému, čímž dojde k popraskání potrubí a těsnění, a ke korodování ocelových součástí. V takovém případě se již vyplatí svěřit celou náročnou proceduru odbornému servisu vířivekhttps://servisvirivychvan.cz/sluzby/servis-van/a bazénů. Ten zajistí vypuštění kapaliny komplexně, tedy nejen z nádrže, ale i z technologického zázemí laminátové skořepiny, z čerpadla a bazénových hadic. Provede odsávání zbytků vody a vlhkosti speciálním vysavačem, stejně tak je nutné zbavit vody i trysky a potrubí. Následuje vysoušení trubek, hadic a skeletu vany tlakovým vzduchem za pomoci kompresoru.

vířívá vana

Zazimování pak pokračuje standardním způsobem demontáží kartušové filtrace, čištěním podhlavníků a uzavřením vířivky tepelným krytem.

Zprovoznění zařízení

K tomu dochází zpravidla tehdy, je-li venkovní noční i denní teplota již stabilní nad hodnotou + 10 stupňů Celsia. Nejprve se demontují boční panely, usadí se čerpadlo, regulační mechanismy, vytápění a solární systémy. Následuje napouštění vany a uvedení do provozu čerpadla a topného systému, kontroluje se těsnost spojů. Po zkoušce základních systémů a po nastavení zařízení do zkušebního provozu se uzavřou boční panely a dochází k aplikaci chemických prostředků pro regulaci pH a očistu vody.