Kolik času strávit na rodičovské dovolené?

U nás v České republice, si můžou maminky na rodičovské dovolené libovat už jen z pohledu její trvání. Mají totiž možnost zvolit si, jak dlouho dobu stráví s jejich dítětem doma, aby o něho pečovali. Ne všude však mají takový luxus a příležitost, užívat si nejkouzelnější dětské období. Příkladem jsou toho francouzské maminky , kterých žene do práce nejen nutnost – udržet si stálé zaměstnání, ale i pohled na to, jak dlouho dítě matku nezbytně potřebuje.
šťastná mamča.jpg

Proč je pro děti kratší doba dovolené přínosem?

Ve většině případů je to právě společnost, která matky nutí být s dítětem doma, co nejdelší dobu, aby nebylo zanedbané. Další neméně podstatnou věcí je to, že mají na výběr, díky čemu se přiklánějí k té delší možnosti pobytu doma. Pod jakýmsi tlakem veřejnosti je jejich rodičovská dovolená nutná, i kdyby si to přály jinak. Ve Francii se na tento problém hledí trochu s nadhledem. Samozřejmě, že se klade důraz na miminko, které je na prvním místě, ale i na to, že cesta zpátky do práce je z důvodu kratší dovolené pro matku:
snazší
více finančně nápomocná
vděčnější z pohledu lepší samostatnosti dítěte
Děti, které nejsou pořád jen s maminkou mají totiž vyšší šanci lépe se adaptovat v kolektivu, poradí si v mnoha situacích, kdy na maminku nemůžou spoléhat a jejich psychický rozvoj je větším přínosem pro jejich budoucnost.
bubliny před mámou a prckem.jpg

V Česku vládne převážně nespokojenost

I když si české maminky nemůžou na trvání jejich „rodičáku“ stěžovat, přes to mají jisté výhrady k tomu, jak funguje. Nejvíce totiž „reptají“ na to, že nemají přístup k lepším finančním prostředkům. I to však mají ve svých rukou a ovlivnit výši peněz, které potřebují do rodinného rozpočtu můžou i v čase, kdy jsou s dítětem doma. K dispozici mají možnost pracovat na dohodu, chodit na různé brigády a taktéž si přivydělávat dle svých možností a schopností. Výmluva na to, že nemají komu svěřit dítě je nepřípustná, protože vždy se přece najde způsob, jak tomu pomoci.

Posted in Nezařazené

Venkovní rolety aneb podstata spočívá v efektivitě

Čím dál častěji jsou preferovány coby ideální řešení nejen ohledně ochrany soukromí a před povětrnostními vlivy. Eliminují únik tepla a výrazně zvyšují izolační schopnost oken. Především v rodinných domech, chalup a jiných rekreačních zařízeních se jedná o velmi účinné řešení ochrany oken coby bezpečnostního prvku. Bývají chráněny proti nadzvednutí speciální pružinou. Z tohoto důvodu jsou tak venkovní rolety i pro potenciálního zloděje překážkou a adekvátním zabezpečením.

modré okno.jpg

Pozitivní stránky efektivní ochrany

Především se jedná o již zmíněnou prevenci proti vloupání, vlivu nepříznivého počasí apod. Maximální zábrana při pohledu zvenčí a tím tak odrazují i potenciální pozornost vandalů apod.

děvče v okně.jpg

Při adekvátním výběru plní venkovní rolety úlohu i pro maximální zatemnění uvnitř v místnosti. Venkovní žaluzie v tomto směru nedokážou zdaleka takto obstát. Regulace hluku v interiéru. Dokonce dochází ke snížení hluku až o 16 dB. Stejně tak i případné silné povětrnostní podmínky jsou zcela eliminovány a nejsou způsobeny nepříjemné zvuky, jako je tomu v případě žaluzií. Silný vítr není problémem.

Řešení v rámci osazení před okny dochází ke zvýšené tepelné ochraně v místech stavebních otvorů, tj. okna a také dveře. A jelikož zároveň jsou okna i dveře chráněny efektivně před povětrnostmími vlivy, tím tak dochází k jejich prodloužené životnosti. V zimě se díky této alternativě dá ušetřit na spotřebě energie za vytápění. V letním období se jedná o poskytnutí příjemného klima v domácnosti. Tím tak lze ušetřit i za klimatizaci.

stažená roleta.jpg

Konec potenciálního přehřívání interiéru. Horký letní vzduch má špatný vliv nejen na lidi, zvířata, ale také dokáže znepříjemnit život rostlinám. Zabránit tomu lze velmi snadno, kdy postačí zatáhnout zcela roletu. Díky tomu bude udržen příjemný chlad v místnosti a zároveň dojde k odražení horkých slunečních paprsků.